Tilpasning til abiotisk stress

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Aldring og celledød hos planter
  2. Ettårige, toårige og flerårige planter
  3. Frost hos planter
  4. Hvile hos planter
  5. Salt hos planter
  6. Sykdom og parasitter hos planter
  7. Tungmetaller hos planter
  8. Tørke hos planter

Inneholder 0 artikler: