Knoppskjell, skjellignende bladdannelser som dekker og verner de overvintrende knoppene, f.eks. hos løvtrær. Ofte faste og harde og slutter tett til hverandre. Av og til, som hos hestekastanje, også sammenklebet med harpiks, ikke sjelden mer eller mindre håret. Antallet kan variere fra en (egentlig to sammenvokste), som hos selje, til over 100 hos enkelte bartrær. Når vinterhvilen er over og knoppen folder seg ut, faller de av, og det blir et knoppspor (knopparr) på kvisten etter dem.