Zahra, kvinnenavn, av arab. zahra, 'blomst'. Kan også være en form av Zahira el. Zahera, av arab. zahir, 'strålende'. Zahra var familienavnet til profeten Muhammads mor.