Sara, kvinnenavn, hebraisk 'fyrstinne'. Brukt i Norge siden 1500-tallet. Navnedag 16. mai.