Yasmin, arabisk kvinnenavn, vanlig i de fleste muslimske land. Samme navn som engelsk Jasmin(e).