Ostjakisk, hanti, språk som tilhører den ugriske gren av de finsk-ugriske språkene og er nærmest beslektet med vogulsk (mansi) og ungarsk; tales i Russland ved elven Ob.