riksadvokat

Artikkelstart

Riksadvokat er den øverste embetsmann innen påtalemyndigheten og har den overordnede og uavhengige ledelse av påtalemyndigheten. Ingen kan gi pålegg om hvordan hen skal utføre sitt verv i den enkelte sak, men Stortinget legger de juridiske rammene for virksomheten gjennom behandling og vedtakelse av straffebestemmelser gjennom lover. Riksadvokaten må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Riksadvokaten har eksklusiv påtalekompetanse i de mest alvorlige straffesakene som kan straffes med inntil 21 års fengsel eller mer, og avgjør spørsmålet om tiltale og anke i slike saker. Normalt er det statsadvokaten som gjennomfører aktoratet i den enkelte sak.

Riksadvokaten er også klageinstansen i påtalevedtak som er fattet av de regionale eller nasjonale statsadvokatene, Økokrim eller av Spesialenheten for politisaker.

Riksadvokaten har en egen stab med assisterende riksadvokat, førstestatsadvokater, statsadvokater og riksadvokatfullmektiger som forbereder de enkelte påtaleavgjørelser, inspiserer statsadvokatembetene samt avgir høringsuttalelser i rettspolitiske spørsmål. Riksadvokaten møter enten selv eller ved en av sine statsadvokater i Høyesterett, eller han oppnevner en av de regionale eller nasjonale statsadvokater i den enkelte sak.

Riksadvokater i Norge

1889–1901 Bernhard Getz (1850–1901)
1901–1904 Johan Blackstad (1832–1904)
1906–1911 Harald Smedal (1859–1911)
1911–1929 Peder Kjerschow (1857–1944)
1929–1940 Haakon Ragnvald Olsen Sund (1873–1965)
1941–1945 (kst.) Jørgen Kornelius Nordvik (1895–1977)
1945–1946 Sven Arntzen (1897–1976)
1946–1967 Andreas Aulie (1897–1990)
1968–1979 Lauritz J. Dorenfeldt (1909–97)
1979–1986 Magnar Flornes (1928–86)
1986–1997 Georg Fredrik Rieber-Mohn (1945–)
1997–2019 Tor-Aksel Busch (1950–)
2019- Jørn Sigurd Maurud (1960-)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg