riksadvokat

Riksadvokat, den øverste embetsmann innen påtalemyndigheten. Har den overordnede og uavhengige ledelse av påtalemyndigheten. Bare Kongen i statsråd kan gi bindende pålegg om hvordan han skal utføre sitt verv. Riksadvokaten må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Riksadvokaten har påtalekompetansen i de mest alvorlige straffesakene som kan straffes med inntil 21 års fengsel, og avgjør spørsmålet om tiltale og anke i slike saker. Normalt er det statsadvokaten som gjennomfører aktoratet i den enkelte sak.

Riksadvokaten er også klageinstansen i påtalevedtak som er fattet av de regionale statsadvokatene eller av Spesialenheten for politisaker.

Riksadvokaten har en egen stab med assisterende riksadvokat, førstestatsadvokater, statsadvokater og riksadvokatfullmektiger som forbereder de enkelte påtaleavgjørelser, inspiserer de regionale statsadvokatembeter samt avgir høringsuttalelser i rettspolitiske spørsmål. Riksadvokaten møter enten selv eller ved en av sine statsadvokater i Høyesterett, eller han oppnevner en av de regionale statsadvokater i den enkete sak.

Riksadvokater i Norge

1889–1901 Bernhard Getz (1850–1901)
1901–04 Johan Blackstad (1832–1904)
1906–11 Harald Smedal (1859–1911)
1911–29 Peder Kjerschow (1857–1944)
1929–1940 Haakon Ragnvald Olsen Sund (1873–1965)
1941–45 (kst.) Jørgen Kornelius Nordvik (1895–1977)
1945–46 Sven Arntzen (1897–1976)
1946–67 Andreas Aulie (1897–1990)
1968–79 Lauritz J. Dorenfeldt (1909–97)
1979–86 Magnar Flornes (1928–86)
1986–97 Georg Fredrik Rieber-Mohn (1945–)
1997– Tor-Aksel Busch (1950–)

 

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg