Traitsjo Kostov, bulgarsk politiker. Deltok i den kommunistiske oppstanden i Sofia 1923. Satt fengslet 1924–29 og oppholdt seg deretter i Sovjetunionen, før han ble en av lederne for det kommunistiske undergrunnsarbeidet i Bulgaria under den annen verdenskrig. Sentral i undertrykkingen av den ikke-kommunistiske opposisjonen, medlem av kommunistpartiets politbyrå fra 1948. Henrettet i 1949, rehabilitert 1962.