politbyrå

Politbyrå, et kommunistpartis øverste organ, i kommunistiske ettpartistater landets egentlige politiske myndighet. Betegnelsen er siden slutten av 1980-årene for det meste gått ut av bruk.

Faktaboks

Uttale
polˈitbyrå
Etymologi
av russisk ‘politisk’

Det første politbyrå ble dannet i Russland i oktober 1917 ved at sentralkomiteen i Det sosialdemokratiske arbeiderparti (det senere kommunistpartiet) opprettet et organ på sju personer som skulle utgjøre en stående ledelse for den kommende oppstanden. Blant det første politbyråets medlemmer var Vladimir Lenin, Lev Trotskij og Josef Stalin. Politbyrået ble oppløst etter revolusjonen, men gjeninnført av den åttende partikongressen i mars 1919. Politbyrået skulle fatte vedtak i "spørsmål som ikke kunne utsettes". Det hadde rapporteringsplikt til partiets sentralkomite, som møttes hver 14. dag. Det skulle snart vise seg at politbyråets reelle innflytelse kom til å overskygge både sentralkomiteens og partikongressens formelle makt. Formelt var politbyråets medlemmer valgt av sentralkomiteen; reelt kom politbyrået til å bli et selvrekrutterende organ som uavhengig av de valgte organer bestemte hvem som skulle tas opp som medlemmer og hvem som skulle ekskluderes. Oppgaven med å forberede saker for politbyrået og formidle dets vedtak til øvrige partiorganer var lagt til partiets generalsekretær. Som kommunistpartiets generalsekretær fra 1922 utnyttet Josef Stalin stillingen til å ta kontroll over politbyrået såvel som over partiet i sin helhet. Ved en omorganisering i 1952 ble politbyrået erstattet av et noe større presidium av sentralkomiteen, men gjeninnført i 1966. Ved Sovjetunionens oppløsning i 1991 bestod politbyrået av 25 medlemmer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg