Bulgarias historie

Bulgarias historie er perioden fra antikken og frem til 1990. Historien er preget av at området har vært underlagt en rekke fremmede makter. I antikken var dagens Bulgaria var en del av en provins under Romerriket. Ved Romerrikets deling i 395 etter vår tidsregning ble Bulgaria lagt under det østromerske riket (Bysants). Det første bulgarske riket ble opprettet i 681. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bulgarias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Bulgarias samtidshistorie

Inneholder 23 artikler: