Thorsten Georg Jonsson, svensk forfatter og journalist, USA-korrespondent i Dagens Nyheter 1943–46, kulturredaktør samme sted 1947–50. Som forfatter var han sterkt påvirket av den moderne «objektive» amerikanske beretterstil med hovedvekt på dialog og fakta, og han fikk sterk innflytelse på 1940-årenes svenske prosa. Han debuterte 1933 som lyriker med Utflykt, som romanforfatter 1947 med Konvoj (norsk overs. 1948), oversatte Hemingway og Steinbeck. Sin form fant han i novellen, som passet hans presise, objektive, lakoniske og samtidig lyriske fortellertalent. Han utgav bl.a. norrlandsfortellingene Som det brukar vara (1939), forbryterportrettene Fly till vatten och morgon (1941, hans hovedverk), og de posthume amerikahistoriene i Dimman från havet (1950).