Sylen, turiststasjon (eg. de tre gårdene Gammelgården, Ryvang og Sylseth) i Engerdal kommune, Hedmark, ved nordenden av Grövelsjön, ca. 15 km øst for Elgå, nær grensen mot Sverige; 771 moh.