Stein - gård i Hole

Stein, storgård i Hole kommune, Buskerud, ved E 16 på vestsiden av Steinsfjorden. Gården har et totalareal på 4780 dekar, hvorav 900 dekar dyrket mark og 3800 dekar skog (på Krokskogen). Stein tilhørte fra 1356 Mariakirken i Oslo, og gården ble krongods etter reformasjonen. Ved krongodssalgene omkring 1680 ble den solgt til fogden på Ringerike, og den har senere hatt en rekke eiere, bl.a. slektene Birch, Ridder, Fougner (på 1800-tallet) og Solberg; siden 1900-tallet er den i slekten Hornemanns eie. Hovedbygningen, en to etasjers bygning med halvvalmet tak, som ble oppført omkring 1830 på en gammel grunnmur, ble fredet i 1923.

Snorre beretter at Halvdan Svartes hode ble gravlagt i Halvdanshaugen på Stein. I 1997 ble det foretatt kjerneboringer i haugen; mye kan tyde på at den rommer en skipsgrav fra vikingtiden. Like ved hovedbygningen ligger ruiner av den såkalte Olavskirken, som ifølge tradisjonen skal være oppført av Olav den hellige (ødelagt ved lynnedslag i 1683, reparert i 1955).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg