Stefán Ólafsson, islandsk dikter og prest i Vallanes (Austurland), etter Hallgrímur Pétursson den største skalden på Island på 1600-tallet. Inspirert av polyhistoren Ole Worm i Danmark oversatte han Voluspå og en del av Snorres Edda til latin. Det første verket ble trykt i 1665 med tittelen Philosophia antiqvissima Norvego-Danica dicta Woluspa. Stefán Ólafsson diktet også salmer, og gjendiktet til islandsk salmer av Thomas Kingo, dessuten flere av Davids botssalmer. Som verdslig dikter har hans betydning for islandsk litteratur vært stor og langvarig. Hans livsglede kom til uttrykk i en rekke lyriske smådikt som lett kunne synges, og var fornyelse i islandsk samtidslitteratur. Han skrev både harmløse skjemtedikt og kritiske dikt i lun, humoristisk stil. Skrev også for barn. Gjendiktninger til norsk i Islandske dikt frå Sólarljóð til opplysningstid (1977, ved I. Orgland).