Namsos, statsforetak under Landbruks- og matdepartementet, forvalter statens grunn og skogområder (3,5 mill. dekar produktiv skog). Statskog forvalter ca. 20 % av Norges landareal (ca. 65 000 km2): det meste av de indre strøk av Troms og Nordland og betydelige områder i Sør-Norge. I Sør-Norge er store deler av arealet statsallmenning. Statskog er utleier av jaktrett, fiskekort, hytter og skogshusvære på statens grunn. Om lag 20 avdelingskontorer i 10 fylker.

Siden 1860 med opprettelsen av Statens Skovvæsen i Indredepartementet har staten forvaltet sin grunn gjennom en egen etat. Med Direktoratet for statens skoger i 1957 ble etaten mer frittstående, en utvikling som ble videreført ved opprettelsen av Statskog i 1993. Hovedkontoret ble flyttet fra Oslo til Namsos i 1992. I 2005 ble det vedtatt en ny finnmarkslov, og i samsvar med den er forvaltningen av ca. 45 000 kvadratkilometer land i Finnmark overført fra Statskog til lokal forvaltning gjennom Finnmarkseiendommen.

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 1 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for Skogbruk

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.