Fiskekort, legitimasjon av tillatelse til å fiske anadrom laksefisk eller innlandsfisk for fritidsfisker fra en som disponerer fiskerettigheter, f.eks. fjellstyre, skogforvaltningen for statseiendom, grunneierforening, sportsfiskerforening eller privat grunneier. Kortet kan utstedes f.eks. for døgn, helg, uke, sesong eller år. Se også fiskeravgift.