Solutréen, steinalderkultur som har navn etter den franske landsby Solutré nær Mâcon i departementet Saône-et-Loire. Boplassen ligger ved foten av en bratt kalksteinsklippe. Fra 1866 har tallrike utgravninger funnet sted. De eldste funnene stammer fra den såkalte Aurignacien-perioden. De yngre funnene, som har gitt kulturen navn, er preget av en høyt utviklet flintteknikk. Solutréen dateres til tidsrommet mellom Aurignacien og Magdalénien og er særlig utbredt i Frankrike og Spania. Fra helleren Laugerie-Haute i Dordogne har man C-14-dateringer av Solutréen til 19 000–18 000 f.Kr. Menneskene har drevet storviltjakt. Måltidsrestene omfatter således rein, villhest, urokse, hulebjørn og mammut. Se for øvrig paleolittisk kunst og steinalder.