Heller, overheng under bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte. Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser (se karst), men oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule). Hellere har i stor grad vært brukt som boplasser og som læger under fangst og fiske. Av denne grunn er sedimentavleiringer i hellere viktige datakilder for arkeologi og faunahistorie. I sedimentologisk sammenheng representerer sedimenter i hellere såkalt inngangsfacies (se grottestratigrafi).