NATO-betegnelse på sovjetisk bakke-til-bakke missil av typen R-17, med konvensjonelt eller kjernefysisk stridshode. Rekkevidde 300 km. Ombygd av Irak til rekkevidde opptil 900 km og med mulighet til å føre bakteriologisk eller kjemisk stridshode. Ble brukt av Egypt i krigen mot Israel 1973, av både Iran og Irak under Golfkrigen 1980–88 og av Irak under Golfkrigen 1991 (kalt Al-Hussein).