Scorzonera, planteslekt i kurvplantefamilien. 200 arter utbredt fra Mellom- og Sør-Europa til Sentral-Asia. Hit hører svartrot og griseblad.