Griseblad, flerårig urt i kurvplantefamilien. 20–30 cm høy, med brede blad i rosett ved grunnen av stengelen, smale stengelblad. Som regel bare én kurv med gule blomster. Roten er spiselig. Griseblad vokser på fuktige enger og i skogkanter i Østfold, Vestfold og Agder. Det er en sjelden art i Norge.