René Schickele, født i Alsace, tysk forfatter. 1916–20 utgav han i Zürich det pasifistiske og ekspresjonistiske tidsskriftet Die weissen Blätter. Han står i spenningsfeltet mellom tysk og fransk kultur og prøver i sine verker å skape en dikterisk syntese mellom disse to kulturer. Hans episke verker er preget av ekspresjonismen (Das Erbe am Rhein, 1925–31). Skrev også litteratur- og samfunnskritiske essayer og lyrikk.