Trehusbebyggelse fra 1840-årene i Åve, på østsiden av fjorden. Foto: Nils Jacobsen.

. begrenset

Lille Presteskjær Fyr.  Foto: Nils Jacobsen.

. begrenset

Rekefjord Stone (bilde)

 

Tettbebyggelse i Sokndal, ved kysten mellom Sogndalstrand og Nesvåg, ca. 110 km sør for Stavanger. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested (Sogndalstrand) som fram til 1944 var ladested og egen kommune. I 1944 ble Sogndal med Rekefjord slått sammen med Sokndal kommune.

I Rekefjord var det bedre havneforhold enn på Sogndalstrand. På slutten av 1700-tallet ble det bygget en bradbenk i Rekefjord, hvor skip kunne repareres, kjølhales, tettes og bunnsmøres. I Rekefjord har det vært tre rekefabrikker (hvorav en er bevart), fiskemottak, sildekummer m.v.

Kystruten anløp Dampskipskaien i Rekefjord fram til 1963. Ved Malmkaien var det utskipning av malm fra Blåfjell Gruver. Det ble på 1860-tallet bygget jernbane fra Blåfjell til Rekefjord for å frakte malmen. I dag er denne strekningen gang- og sykkelsti. På Malmkaien er det laget gjestekai som del av ny, moderne flytebrygge. I Rekefjord ligger Blåbua kurs- og konferansesenter. 

 I Åve, på østsiden av fjorden, finnes staselig trehusbebyggelse fra 1840-årene. Åve ble sete for de mektigste og rikeste familiene i ladestedet. Den faste befolkningen i Rekefjord var fåtallig og bodde spredt. Brygger, kaianlegg, pakkhus og sjøbuer vitner om travle tider den gang skuter losset og lastet og fiskebåtene kom inn med fangst til mottakene. Her lå skip i vinteropplag, og mannskapet på skip som ble reparert på bradbenken måtte innkvarteres. Havna kunne være full av skip og mindre båter, jekter, skøyter og åpne fiskebåter.

Aktiviteter og attraksjoner

Utenfor Rekefjord er det gode fiskemuligheter og utleie av ferieboliger og småbåter. Nordsjø sykkelløype går forbi Rekefjord - mot øst til Sogndalstrand og mot vest til Nesvåg og videre til Fv. 44 mellom Hauge i Dalane og Egersund.

Tollpakkhuset er et gammelt sjøhus fra tidlig på 1800-tallet. I dag benyttes dette til kurs, møter, selskaper m.v.

Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord ble bygget i 1895. Fyret er åpent om søndagene i juli. Ellers kan fyret leies til selskaper, kurs og overnatting. Selve holmen - Lille Presteskjær - er åpen for allmennheten hele året. Det er Kystverket som eier Lille Presteskjær Fyr.

I den tidligere Rekefabrikken holder Sokndal Losstasjon til. Losstasjonen dekker et område fra Kvinesdal til Hå og har ca. 12 årsverk. Rekefjord Stone driver pukkverk på begge sider av Rekefjord. Det tas ut stein og steinblokker som blir eksportert med båt til utlandet. I tillegg produseres sand, singel og grus. NCC Roads har et asfaltverk i Rekefjord. Noe blir transportert med båt og resten blir transport med lastebil fra Sokndal til ulike steder i regionen.

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.03.2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Sokndal

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.