Sokndal

Sokndal er Rogaland fylkes sørligste kystkommune. Den ligger i Dalane, mellom Egersund og Flekkefjord. Kommunen grenser mot Flekkefjord kommune i Agder fylke i elven Sireåna i sørøst, mot Lund kommune i øst og nord og mot Eigersund kommune i nordvest. Sokndal ble opprettet som herredskommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Siden har kommunen hatt flere mindre endringer i grensene. Hele artikkelen