Regjeringens informasjonskontor var et kontor opprettet av den norske regjeringen i London februar 1941 med det formål å spre opplysning om norske forhold og Norges krigføring. Kontoret, som ble ledet av Tor Gjesdal, utgav en rekke publikasjoner, blant annet Norsk Tidend og Det frie Norge, som ble smuglet inn i Norge under okkupasjonen og bidrog vesentlig til å korrigere de kritiske vurderingene av Norge som kom frem i forvirringen i 1940.