Det frie Norge var et norsk månedsblad som ble utgitt under okkupasjonen av Regjeringens informasjonskontor i London i årene 1941–45 som bindeledd mellom hjemmefronten og utefronten. Bladet ble distribuert i Norge fra fly og smuglet over grensen fra Sverige.