Regenerativt landbruk, innebærer blant annet å tilbakeføre organisk materiale og karbon til jorda, minimere pløying, tilføre kompost, vekstskifte, benytte ulike former for dekkvekster, fangvekster og grønngjødsel og bidra til å øke det biologiske mangfoldet. Regenerativt landbruk er dyrknings- og beitemetoder som binder mer klimagasser enn det som slippes ut. Metodene og tankegangen har sitt utspring fra økologisk landbruk, men kan også benyttes i konvensjonell gårdsdrift. Å regenerere betyr i biologien å gjendanne noe som er skadet. For å kunne være regenerativ, må gården vise til en jordkultur der jordhelsa er stigende.