Pietro Nenni, italiensk politiker (sosialist). Deltok i den spanske borgerkrig som politisk kommissær. Visestatsminister 1945–46, utenriksminister 1946–47; gikk av da høyrefløyen under Saragat brøt ut i protest mot partiets samarbeid med kommunistene. Fra 1956 samarbeidet Nennis og Saragats partier; Nenni selv tok avstand fra kommunistene og gikk inn for en uavhengig kurs for sosialistpartiet. Visestatsminister 1963–68, utenriksminister 1968–69. Formann for de forente sosialistpartier 1966–69; da partisplittelsen kom, gikk Nenni av som formann og ut av regjeringen. Ble senere president i sosialistpartiet (PSI) og øvde stor politisk innflytelse.