Giuseppe Saragat, italiensk politiker. Sluttet seg til sosialistpartiet 1922; i eksil under fascistregimet. Medlem av Bonomis regjering 1944, president i den grunnlovgivende forsamling 1946. I motstand mot sosialistpartiets samarbeid med kommunistene grunnla han 1947 et nytt sosialdemokratisk parti, og var generalsekretær 1949–54 og 1957–64. Visestatsminister 1947–49 og 1954–57, utenriksminister 1963–64. Italias president 1964–71.