Pierre Schaeffer, fransk komponist, musikkteoretiker og forfatter. Utdannet ved l'École polytechnique. Ble 1942 ansatt ved fransk radio, hvor han i 1944 åpnet et forsøksstudio og fra 1948 eksperimenterte med det han kalte konkret musikk. Han var siden en av de ledende skikkelser innen denne retningen. Til hans komposisjoner hører Symphonie pour un homme seul (1950), operaen Orphée (1953), Étude aux allures (1958) og Étude aux objets (1959). Schaeffer utgav flere skrifter om konkret musikk, bl.a. det grunnleggende Traité des objets musicaux (1966). Han skrev også flere romaner.