Per Vassbotn, norsk journalist. Ansatt i Dagbladet 1968–76, i NRK/Radio 1976–80. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1980–81. Redaksjonssjef i NRK/Sogn og Fjordane 1981–86, kommentarjournalist i Dagbladet fra 1986 til 1998, da han gikk over i annen stilling i avisen. Ansatt i IBM fra sommeren 2002, som pressekontakt. Kommunikasjonsdirektør fra 2004. Som journalist i Dagbladet stod Vassbotn sentralt i begivenhetene omkring regjeringen Bortens fall 1971. Om disse begivenhetene har han utgitt Lekkasje og forlis (1971), rev. utg. Da Borten falt (1986).