Per Anders Fogelström, svensk forfatter og journalist, debuterte som lyriker 1947. Han oppnådde sin første store suksess med den senere filmatiserte roman Sommaren med Monika (1951). I sine mange senere romaner praktiserer han en tradisjonell og ukomplisert sosialrealisme. Persongalleriet utgjøres som oftest av ungdom fra arbeiderklassen som er blitt tvunget til å forlate landsbygda. Sin største suksess hadde han med Mina drömmars stad (1960), som innledet en serie på fem romaner om Stockholm og den sosiale utvikling og politiske kamp i Sverige fra 1860 frem til samtiden. Stad i världen (1968) er siste del. Fogelströms kulturhistoriske interesser gav også utslag i en rekke dokumentarskildringer fra Stockholm. Med Vävarnas barn (1981) innledet han en ny romanserie som gir en sammenhengende fremstilling av Stockholms historie siden 1700-tallet gjennom noen arbeiderfamiliers erfaringer. Hem, till sist (1993) er en selvbiografisk roman. – Fogelström engasjerte seg sterkt mot svenske atomvåpen.