Pelops, gresk sagnhelt, stamfar til pelopideætten, sønn av kong Tantalos i Lydia, ektet Hippodameia. Tantalos ville prøve gudenes klokskap; han slaktet sønnen og tilberedte et måltid, som bare den sørgende Demeter rørte. Gudene kalte Pelops til live, men måtte gi ham en skulder av elfenben. Han nevnes som stifter av de olympiske leker; en helligdom viet ham fantes i Olympia. Pelops er nevnt i Iliaden og har gitt Pindar og tragikerne stoff til dikterisk behandling.