Menelaos, gresk sagnfyrste, sønn av Atrevs i Mykene, var konge i Sparta og en av hovedpersonene i Homers Iliaden. Bortførelsen av hans hustru, Helena, gav anledning til krigen mot Troja. Menelaos og broren Agamemnon ble togets høvdinger. Menelaos skildres av Homer som tapper, rådsnar og klok i tale, mildere i sinn enn den harde «storkongen». Hera og Athene beskyttet Menelaos. Etter Trojas fall søkte han hjem, men måtte flakke om på havet i 8 år. Ifølge Odyssen levde han og Helena siden lykkelig i Sparta. Menelaos og Helena hadde kultus i Therapnai, nær Sparta; helligdommen har vist seg å være fra mykensk tid.