Tilbakevending, et romfartøys, en raketts eller et missil-stridshodes møte med og ferd gjennom atmosfæren ved retur til Jorden. En satellitt i jordbane møter atmosfæren med en hastighet på ca. 7,8 km/s, mens tilbakevendingshastigheten for et romfartøy som kommer fra Månen ligger på ca. 11 km/s. Pga. retardasjons- og temperaturproblemene er tilbakevending blitt betraktet som en av de mest kritiske faser under en romferd.