Ny Tid, et av den norske arbeiderbevegelses eldste og mest innflytelsesrike organer, startet 1899 i Trondheim. Blant bladets redaktører var A. Buen og M. Tranmæl (1913–18). Etter 1918 radikal opposisjonsavis innen partiet, fulgte ved splittelsen 1923 Norges Kommunistiske Parti. Ny Tid gikk inn mars 1939, gjenoppstod juli 1945 med Jørgen Vogt som redaktør, men gikk inn 1947.