Nord-Herøy - storgård

Nord-Herøy, gammel storgård i Herøy kommune, Nordland, på øya Nord-Herøy. Gården var krongods, og fra ca. 1618 bolig for fogden. Sammen med resten av krongodset på Helgeland ble den overdratt til Jochum Irgens 1666, men fortsatte å være bolig for fogden.

Fra 1678 tilhørte godset slekten Angell, men ble fra tidlig på 1700-tallet forpaktet av slekten Sverdrup. En del av eiendommene gikk 1751 i arv til Lorentz Angells svigersønn Peter Frederik Suhm, som 1762 solgte sin andel til Peter Jacob Sverdrup. Thomas Angells del av godset inngikk etter hans død 1767 i Thomas Angells stiftelser.

Sverdrup solgte 1775 godset med Nord-Herøy til søstersønnen Jørgen Sverdrup Hersleb, som 1802 oppløste fellesskapet med Thomas Angells Stiftelser. Han ble etterfulgt som eier av svigersønnen Jonas Greger Walnum, og dennes sønn, sogneprest i Herøy Jørgen Olaus Hersleb Walnum, overtok godset 1838. Han delte det opp i flere forpakterbruk.

Hovedgården ble 1875 solgt til Hans Herman Hansen, og tilhører fra 1920 slekten Dahl. Gården har i dag et totalareal på 2000 daa, hvorav 200 daa dyrket mark. Av eldre bebyggelse finnes nå bare en stor hovedbygning fra omkring 1900, samt rester av den gamle hagen.

På Nord-Herøy møttes 1564 tolv menn fra hvert av prestegjeldene Rødøy, Alstahaug og Brønnøy under ledelse av kanniken Henrik Nilssøn for å hylle svenskekongen som sin rette arveherre.

Det har blitt hevdet at Petter Dass ble født på Nord-Herøy 1647, men dette er omstridt. Andre kilder oppgir Åkvik, sør på Dønna, eller storgården Tjøtta i Alstahaug, som dikterens fødested.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg