Nadim, mannsnavn, av arab. 'venn, en man drikker sammen med'.