Miguel Hidalgo y Costilla, meksikansk frihetshelt. Han var prest av utdannelse og kom i motsetningsforhold til den spanske regjering på grunn av sine økonomiske reformbestrebelser. I 1810 reiste han et opprør. Regjeringen møtte selvstendighetsbevegelsen med hensynsløs terror, og Hidalgo y Costilla selv ble skutt.