De eldste jordbrukssamfunnene i Latin-Amerika har eksistert i Mexico siden 7000 fvt. Fra 1000 fvt. fremhevet olmec-kulturen seg med en høyt utviklet arkitektur i sentrale deler av landet. Andre siviliserte kulturer var maya på Yucatánhalvøya (100-1500 evt.), zapotek (300–900) og mixtek (1000–1500) i Oaxaca, totonac (600–900), toltek (900–1200) og aztek (1300–1521).Kulturene i Mexico vitner om et høyt sivilisasjonsnivå, både innen vitenskaper og sosial struktur, før de første europeerne kom til landet. Hele artikkelen