Maksimilian Aleksandrovitsj Volosjin, russisk lyriker og maler. Hans hjem på Krim, Koktebel, var under borgerkrigen et tilfluktssted for alle forfulgte, uansett politisk avskygning. Før revolusjonen publiserte han sine dikt i symbolistenes tidsskrifter, men regnet seg selv aldri som symbolist. Med sin pasifistiske overbevisning står han i en særstilling i russisk litteratur fra revolusjonsårene og den første verdenskrig; diktene gir uttrykk for en solidaritet for alle som led under grusomhetene (Anno mundi ardentis, 1916, Døvstumme demoner, 1919, Dikt om terroren, 1923). Fra 1923 og frem til sin død hadde han publiseringsforbud i Sovjetunionen, og først i slutten av 1970-årene ble et lite utvalg dikt utgitt. I dag regnes hans lyrikk til den klassiske kanon.