Målfrid, kvinnenavn, norrønt Malmfriðr, Málfriðr, av 'malm' og norrønt friðr, 'vakker'. Varianter: Malmfrid, Malfrid. Navnedag 6. oktober.