Lyngshalvøya, halvøy i Lyngen, Tromsø og Storfjord kommuner, Troms, mellom Ullsfjorden i vest og Lyngen i øst, navnet tidvis bare brukt om den nordre delen av halvøya, nord for fjordarmen Kjosen. Se ellers Lyngenhalvøya.