Vektløshet, tilstand som oppnås ved fritt fall i vakuum, og som for romfartøyers (og astronauters) vedkommende inntrer i det øyeblikk bærerakettens motorer stopper. Vektløshet, også kalt «null g» og mikrogravitasjon, kan oppnås i kortere perioder i atmosfæren ved at hurtige fly følger en parabelbane (kastebane) og anvender motorkraft bare til å motvirke luftmotstanden. For en firemotors Boeing 707, militær utgave, ligger maksimal vektløshetstid på ca. ½ min. Vektløshetens innflytelse på menneskekroppen ved langvarige opphold i rommet var tidligere betraktet som et av rommedisinens største problemer. Erfaring fra lange opphold tilsier imidlertid at romfarere med bl.a. tilstrekkelig daglig fysisk trening, et korrekt sammensatt kosthold og medisinsk overvåking kan klare lang tids vektløshet uten skadevirkninger. Se også rommedisin.