Kvant, navn på spesialseksjonen tilkoblet den russiske romstasjonen Mir. Kvant 1 (skutt opp 31. mars 1987) hadde en lengde på 5,8 m, en største diameter på 4,2 m og en vekt på 11 tonn. Var bl.a. utstyrt med astrofysiske instrumenter. Kvant 2 (skutt opp 26. november 1989) var en slags serviceseksjon med lengde 13,7 m, største diamenter 4,4 m og vekt 19,6 tonn. Ble ødelagt ved Mirs destruktive tilbakevending 23. mara 2001.