Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Departementet har vært igjennom en rekke omorganiseringer og navneskifter siden det ble etablert i 1948 som Kommunal – og arbeidsdepartementet. Det overtok da oppgaver fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, Justisdepartementet og Sosialdepartementet, og besto av to avdelinger: arbeidsavdelingen og kommunalavdelingen.

Arbeidsmarkedsoppgaver flyttes

I 1990 skiftet departementet navn til Kommunaldepartementet i forbindelse med endringer i departementsstrukturen under Jan P. Syses regjering, og med Johan J. Jacobsen fra Senterpartiet som statsråd. Arbeidsmarkedsoppgavene ble da ført over til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I november 1990 overtok Gro H. Brundtland igjen som statsminister for tredje gang og Gunnar Berge ble statsråd med tittelen Kommunal- og arbeidsminister, mens departementet ble hetende det samme inntil 1993, da departementet igjen overtok arbeidsmarkedssakene.

I 1998 ble disse sakene nok en gang overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hyppige skifter

I 2014 ble navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og overtok da oppgavene til det som hadde vært Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), et navn som hadde vært brukt siden 2006. FAD hadde hatt ansvaret for nasjonalt IKT-politikk, kirkesaker og same- og minoritetspolitikk.

I en periode hadde FAD også ansvaret for innvandringspolitikk, men dette ansvaret ble i 2006 overført overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sammen med samespørsmål. Samespørsmålene ble så ført tilbake igjen i 2014.

Samme år overtok KMD også den store planavdelingen fra Klima- og miljødepartementet, noe som var en betydelig endring av ansvarsområdet og førte til at kommunal og statlig planarbeid nå kom inn under samme departement.

I løpet av departementets historie har departementet vært ledet av 34 forskjellige statsråder. I perioden fra 1996–1997 var departementet i løpet av knapt ett år ledet av fem forskjellige statsråder.

I 2019 ble det opprettet en egen post som digitaliseringsminister, ved siden av kommunal- og moderniseringsministeren.

Monica Mæland fra Høyre er fra 2018 kommunal- og moderniseringsminister. Nikolai Astrup fra Høyre er digitaliseringsminister.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg