Kommunal- og distriksdepartementet

Artikkelstart

Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD) er et norsk departement med ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Departementet ble etablert i 1948 som Kommunal– og arbeidsdepartementet, og har siden vært gjennom en rekke omorganiseringer og navneskifter. Senest i 2022 skiftet det navn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og distriktsdepartementets øverste leder er statsråd Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, med tittelen kommunal- og distriktsminister.

Historikk

Departementet ble etablert i 1948 som Kommunal– og arbeidsdepartementet, og overtok da oppgaver fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, Justisdepartementet og Sosialdepartementet, og besto av to avdelinger: Arbeidsavdelingen og kommunalavdelingen.

I 1990 skiftet departementet navn til Kommunaldepartementet i forbindelse med endringer i departementsstrukturen under Jan P. Syses regjering, og med Johan J. Jacobsen fra Senterpartiet som statsråd. Arbeidsmarkedsoppgavene ble da ført over til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I november 1990 overtok Gro Harlem Brundtland igjen som statsminister for tredje gang, og Gunnar Berge ble statsråd med tittelen Kommunal- og arbeidsminister, mens departementet ble hetende det samme inntil 1993, da departementet igjen overtok arbeidsmarkedssakene. I 1998 ble disse sakene nok en gang overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I årene etter het departementet Kommunal- og regionaldepartementet.

I 2014 ble navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og overtok da også noen av oppgavene til det som hadde vært Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), et navn som hadde vært brukt siden 2006. FAD hadde hatt ansvaret for nasjonal IKT-politikk, kirkesaker og same- og minoritetspolitikk. I en periode hadde FAD også ansvaret for innvandringspolitikk, men dette ansvaret ble i 2006 overført overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sammen med samespørsmål. Samespørsmålene ble så ført tilbake igjen i 2014.

Samme år overtok KMD også den store planavdelingen fra Klima- og miljødepartementet, noe som var en betydelig endring av ansvarsområdet og førte til at kommunal og statlig planarbeid nå kom inn under samme departement.

I årene under Solberg-regjeringen hadde departementet et sterkt fokus på moderniseringen og effektivisering av offentlig sektor. Statsråd Jan Tore Sanner fikk satt i gang flere store prosjekter som skulle sørge for bedre ledelse i staten, og et mer effektivt byråkrati.

Det ble også rettet stor oppmerksomhet mot digitaliseringen av offentlig sektor, og i 2020 ble Linda Hofstad Helleland utnevnt til digitaliserings- og distriktsminister. Samtidig var Nikolai Astrup kommunal – og moderniseringsminister.

Da Støre-regjeringen overtok, gikk man tilbake til én statsråd i dette departementet, og han fikk tittelen kommunal- og distriktsminister.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg