Nedlagte departement

Departement er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i statens sentrale administrasjon eller embetsverk, og er en sentral del av forvaltningen.Departementene fungerer som sekretariater for de enkelte statsråder. Statsråden er departementets øverste politiske leder. Som deler av det sentrale embetsverk er departementene ledet av departementsråder, som er profesjonelle embetsmenn/-kvinner.Departementene har ansvaret for saksforberedelse av statsbudsjett, nasjonalbudsjett og lovforslag, og har også ansvar for iverksettelsen av Stortingets budsjett- og lovvedtak.I blant annet Danmark og Storbritannia er departement navn på underavdeling av et ministerium, en dansk departementssjef svarer således omtrent til ekspedisjonssjef i Norge.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nedlagte departement

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 31 artikler: