Departement er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i statens sentrale administrasjon eller embetsverk, og er en grunnleggende del av statsforvaltningen i Norge. I andre land kalles dette ofte ministerier. Hvert departement dekker ett eller flere fagområder. Departementene fungerer som sekretariater for de enkelte statsråder. Statsråden er departementets øverste politiske leder, og har knyttet til seg én eller flere statssekretærer og politiske rådgivere. Hele artikkelen

Ny artikkel