Karol Hubert Rostworowski, polsk dramatiker, representant for den katolsk-tradisjonalistiske retning. I sine hovedverker, dramaene Judas fra Karioth (1913) og Caligula (1917), forsøker han å menneskeliggjøre skikkelser som historien har gjort til symboler. Av hans senere produksjon kan nevnes trilogien Overraskelsen (1929), Flyttingen (1931) og Ved målet (1932), hvor han tar opp problemer fra polsk hverdag.