Kalevipoeg, estisk nasjonalepos i 20 sanger, forfattet 1857–61 av Friedrich Reinhold Kreutzwald med det finske epos Kalevala som forbilde, bygger på gamle estiske sagn og eventyr. Kreutzwald var inspirert av den romantiske ideen at disse eventyrene var bruddstykker av et fullstendig verk. Eposet ble avgjørende for esternes nasjonale oppvåkning. Det fikk også mye internasjonal oppmerksomhet i samtiden, og har i senere år hatt en renessanse med oversettelser til bl.a. fransk (2003) og tysk (2004).